Witamy

Jesteś na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wojciecha Orzechowskiego
 
Stosownie do art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 ) uprzejmie wskazuje, iż:
-administratorem danych osobowych jest:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wojciech Orzechowski
e-mail: wyszkow@orzechowski.pl
tel. 726-160-186
-Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:
Roman Kwieciński
e-mail: iod.wyszkow.003@komornik.pl

2018. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wojciech Orzechowski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.