Informacje

Kancelaria pracuje na systemach:

· KRD-Krajowy Rejestr Długów

· e-Sąd – EPU – kompletna obsługa spraw z e-Sądu – wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej

· Elektroniczny CEPIK – elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

· Elektroniczne CPD – elektroniczne zapytanie do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w celu ustalenia danych osobowych i adresowych dłużnika

· Elektroniczne zapytania do ZUS o płatników składek

· Elektroniczne KW – elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych ( gdy baza aktywna dla komorników)

· OGNIVO – elektroniczny system do poszukiwania rachunków bankowych dłużników

· CEiDG – pozyskiwanie numerów PESEL na podstawie NIP, REGON.

2018. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wojciech Orzechowski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.