Rewir

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o Komornikach Sądowych  22 marca 2018r.,rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Na mocy art. 10 ust. 1 wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego  na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Białymstoku.

Na wniosku egzekucyjnym wierzyciel umieszcza wzmiankę iż wyboru komornika dokonał na podstawie art. 10 Ustawy o Komornikach Sądowych.

Właściwość terytorialna Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie. W obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Wyszkowie Rewir Komorniczy obejmuje obszar gmin: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków, Zabrodzie

Gmina Brańszczyk – wykaz miejscowości 

Białebłoto Kobyla, Białebłoto Kurza, Białebłoto Nowa Wieś, Białebłoto Stara Wieś, Brańszczyk, Budykierz, Dudowizna, Knurowiec, Niemiry, Nowe Budy, Nowy Brańszczyk, Ojcowizna, Poręba Kocęby, Poręba Średnia, Przyjmy, Stare Budy, Trzcianka, Tuchlin, Turzyn, Udrzyn, Udrzynek

Gmina Długosiodło – wykaz miejscowości 

Augustowo, Blochy, Bosewo Nowe, Bosewo Stare, Budy, Chrzczanka, Dalekie, Dębienica, Długosiodło, Grądy Szlacheckie, Jaszczułty, Kalinowo, Kornaciska, Łączka, Małaszek, Marianowo, Nadkole, Ostrykół Włoścański, Plewki, Prabuty, Przetycz, Przetycz Włośćiańska, Sieczychy, Wółka Grochowska, Zygmuntowo

Gmina Rząśnik – wykaz miejscowości 

Bielino, Dąbrowa, Gołystok, Grądy Polewne, Grodziczno, Janowo, Józefowo, Komorowo, Nowe Wielątki, Nowy Lubiel, Nury, Ochudno, Osiny, Ostrówek, Porządzie, Rogóźno, Rząśnik, Wielątki Folwark, Wicentowo, Wola Polewna, WólkaFolwark, Wólka Lubielska

Gmina Somianka – wykaz miejscowości 

Barcice, Celinowo, Jackowo Dolne, Janki, Jasieniec, Huta Podgórna, Kozłowo Nowe, Kręgi Nowe, Kręgi Stare, Michalin, Mystkówiec, Ostrowy, Płudy Nowe, Popowo Kościelne, Popowo Parcele, Skorki, Somianka, Somianka Parcele, Suwin, Ulasek, Wielęcin, Wola Mystkowska, Wólka Somiankowska, Wypychy Nowe, Zdziebórz

Gmina Wyszków – wykaz miejscowości 

Deskurów, Drogoszewo, Fidest, Gulczewo, Kamieńczyk, Leszczydół Nowiny, Leszczydół Podwielątki, Leszczydół, Lucynów Duży, Lucynów Mały, Łosinno, Natalin, Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybienko Leśne, Olszanka, Rybno, Sitno, Skuszew, Ślubów, Świniotop, Puste Łąki, Tulewo, Tumanek, Wyszków

Gmina Zabrodzie – wykaz miejscowości 

Adelin, Anastazew, Basinów, Choszczowe, Dębinki, Gaj, Głuchy, Karolinów, Kiciny, Lipiny, Młynarze, Mostówka, Niegów, Obrąb, Przykory, Słopsk, Wysychy, Zabrodzie, Zazdrość

2018. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wojciech Orzechowski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.